Voor de roots van onze chapternaam, moeten we ruim 70 jaar terug in de geschiedenis. Namelijk de Tweede Wereldoorlog. De Corridor route komt voort uit een geallieerd offensief in september 1944. Ons chapter is vernoemd naar deze belangrijke route uit de wereldgeschiedenis. Als club trachten wij aandacht te schenken aan dit onderwerp en daarom organiseren wij een gezamenlijke ride-out op zondag 1 oktober a.s. naar het Oorlogsmuseum te Overloon. Het museum presenteert de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Er is aandacht voor het verzet, maar ook voor de vervolging. Ten slotte wordt er aandacht besteed aan de bevrijding, met speciale aandacht voor de Slag bij Overloon. Verzamelen om 10:30 uur bij Central, stipt vertrek om 11:00 uur naar Overloon. Voor verdere info, check je persoonlijke mailbox voor de uitnodiging. Er zijn kosten aan verbonden. Aanmelden kan tot 28 september a.s. Download <hier> de route