Privacyverklaring Corridor Chapter

Datum van ingang: 25 mei 2018

Onze privacyverklaring is ontworpen om u te informeren over onze verzameling en gebruik van persoonlijke gegevens in de ledenadministratie van het Corridor Chapter. Het kan voorkomen dat onze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De laatste versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website.

Wie beheert uw persoonsgegevens?
De membershipofficer van het Corridor Chapter is de beheerder van de persoonsgegevens die u ons verstrekt en is verantwoordelijk voor de bescherming van deze gegevens.

Corridor Chapter The Netherlands
H.O.G. Benelux chapter #7487
Gelieerd Central Harley-Davidson
KvK: 17205590

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
Wij verzamelen administratieve gegevens die nodig zijn om u als lid te registreren van het Corridor Chapter.
Wij registreren de volgende gegevens (indien van toepassing en/of door u opgegeven):
– Voor- en achternaam,
– Geslacht,
– Geboortedatum,
– Leeftijd (afgeleid van de geboortedatum),
– Adres, woonplaats en land,
– Telefoonnummer vast en/of mobiel,
– Emailadres,
– HOG lidmaatschapsnummer,
– Corridor Chapter lidmaatschapsvorm,
– Aanvangsdatum lidmaatschap,
– Betaalde contributie,
– Opzegdatum,
– Reden van opzegging.

Deze registratie is nodig om overzicht te hebben op het ledenbestand en de samenstelling daarvan.

Ook gebruiken wij uw persoonsgegevens om nieuwsbrieven en uitnodigingen te sturen via email en/of post.

Met wie delen wij de persoonsgegevens?
• Wij delen de persoonlijke gegevens met het bestuur en officers van het Corridor Chapter, zijnde:
– Director,
– Assistant Director,
– Secretary,
– Treasury officer,
– Activity officer,
– Communication officer,
– Dealer representative,
– Head Road Captain.

• Ook kunnen wij uw persoonlijke gegevens bekendmaken tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV). Hierbij valt te denken aan het presenteren van doorsnedes van het ledenbestand in grafieken en getallen. Soms kan een naam vermeld worden.
• Ook kunnen wij uw naam bekend maken als lid van het Corridor Chapter aan de Shop van Central Harley-Davidson. Het gaat hierbij om aan te tonen dat u lid bent van het Corridor Chapter ten behoeve van het verstrekken van korting op gekochte goederen in de Shop waarop een korting van toepassing kan zijn.

Foto’s
Regelmatig worden er tijdens onze activiteiten foto’s genomen door onze huisfotograaf, officers en andere leden. Deze worden ter beschikking gesteld aan de leden gepubliceerd geplaatst op onze website www.corridorchapter.nl , nieuwsbrieven, direct mails en de facebook-pagina ten behoeve van promotie van de club en het clubgevoel te willen versterken. Indien u niet op prijs stelt dat wij van u foto’s maken en publiceren, of achteraf verwijderd wenst te hebben, stuurt u een bericht naar foto@corridorchapter.nl met de bestandsnaam. Wij zullen uw verzoek binnen 4 weken behandelen.

Nieuwsbrieven
Regelmatig ontvangt u van ons een mail over de activiteiten welke wij organiseren. Uw e-mailadres zit in ons bestand omdat u lid bent van het Corridor Chapter. We willen u graag blijven informeren, maar vanwege de AVG hebben we daarvoor uw toestemming nodig. Indien u onze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen stuurt u dan een email naar newsletter@corridorchapter.nl met de tekst ‘stop nieuwsbrief’. Onderaan de nieuwsbrief is er ook een mogelijkheid om u uit te schrijven. Wij zullen uw verzoek binnen 4 weken behandelen.

Welke veiligheidsmaatregelen passen wij toe?
Wij gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen om de verzamelde persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

Wat zijn uw rechten?
U heeft het recht op inzage, aanpassen en verwijderen van uw persoonsgegevens.
Om uw persoonsgegevens in te zien, te verwijderen of te corrigeren, stuurt u een email naar membershipofficer@corridorchapter.nl vanaf het e-mail adres waarvan u deze informatie wilt weten of laat ons weten om welk e-mail adres het gaat. Wij zullen uw verzoek binnen 4 weken behandelen.

Hoelang bewaren we uw persoonlijke gegevens?
Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zolang als deze nodig zijn om de ledenadministratie te voeren waarvoor wij de persoonlijke gegevens hebben verzameld. Mogelijk moeten we uw persoonlijke gegevens gedurende een langere periode bewaren om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Mocht u zich als lid uitschrijven, dan vernietigen wij 1 kalenderjaar na uitschrijving uw persoonsgegevens.

Wat kunt u doen als u een klacht heeft?
Indien u van mening bent dat het Corridor Chapter uw persoonsgegevens niet correct verwerkt, stuur dan een e-mail naar membershipofficer@corridorchapter.nl en/of info@corridorchapter.nl .

Share This