Follow-up Systeem

Algemene gedragsregels

 

 • Alle normale verkeersregels gelden
 • Iedereen rijdt volledig voor eigen risico
 • Er worden geen kruisingen afgezet
 • Binnen de groep wordt niet ingehaald
 • Er wordt gereden in baksteenformatie
 • Blijf rijden in je eigen lijn (uitgezonderd de 3 begeleidende Road Captains)
 • Bewaar afstand zodat er soepel van 2 lijnen naar 1 lijn gereden kan worden
 • Geen gezeur onderweg
 • Meld je af bij een van de Road Captains indien je tussendoor vertrekt

We gaan ervan uit dat je WAM-verzekering (Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen) in orde is.

Als je medicijnen gebruikt die in noodgevallen aan je moeten worden toegediend of als je mogelijk op een andere manier in problemen kunt komen, meld dat dan vooraf aan een van de Road Captains zodat we je goed en snel kunnen helpen als je onverhoopt in problemen geraakt.

Follow-up Systeem

Algemene gedragsregels

 

 • Alle normale verkeersregels gelden
 • Iedereen rijdt volledig voor eigen risico
 • Er worden geen kruisingen afgezet
 • Binnen de groep wordt niet ingehaald
 • Er wordt gereden in baksteenformatie
 • je blijft rijden in je eigen lijn (uitgezonderde de 3 begeleidende Road Captains)
 • Bewaar afstand zodat er soepel van 2 lijnen naar 1 lijn gereden kan worden
 • Geen gezeur onderweg
 • Meld je af bij een van de Road Captains indien je tussendoor vertrekt

We gaan ervan uit dat je WAM-verzekering (Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen) in orde is.

Als je medicijnen gebruikt die in noodgevallen aan je moeten worden toegediend of als je mogelijk op een andere manier in problemen kunt komen, meld dat dan vooraf aan een van de Road Captains zodat we je goed en snel kunnen helpen als je onverhoopt in problemen geraakt. 

Rollen binnen het follow-up systeem

 

Voorrijder: 
Heeft de route uitgezet of weet de route. Bepaalt de route, richting en snelheid.

Wegzetter (RC):
Houdt voldoende afstand om de voorrijder de ruimte te geven om de route te zoeken.
Geeft de 1ste rijder opdracht om een veilige positie te kiezen bij verandering van de rijrichting door:
– arm uitsteken
– positie aanwijzen 
Wegzetter wisselt vervolgens zelf van lijn. 

1ste rijder:
Let op de wegzetter om eventueel geplaatst te worden. Geeft hierdoor de rijrichting van de route aan.

2de rijder:
Houdt ruimte voor de 1ste rijder om veilig links of rechts te kunnen stoppen.
2de rijder wordt 1ste rijder en blijft in zijn lijn rijden zodat de wegzetter zijn lijn weet, mocht hij dit niet meer weten. 

Overige rijders:
Alle overige rijders worden bij toerbeurt de 2de en vervolgens 1ste rijder.

Sluiters (2 RC’s):
Houden voldoende afstand zodat de wegwijzer vanuit stilstand kan invoegen.
Blijven de laatste rijders van de groep.
Wisselen van lijn als een motor invoegt. 

Hoe slaagt follow-up rijden?

 

Volg te allen tijde de instructies van de Road Captains.

 • 1ste rijder achter de wegzetter (kop Road Captain) stelt zich na aanwijzing veilig en duidelijk op in de rijrichting en wijst deelnemers de weg.
 • Deze wegwijzer gaat pas rijden door in te voegen voor de sluiters (staart Road Captains) en voegt nooit midden in de groep in. 
 • De wegwijzer kan dus een tijd moeten wachten, maar weet dat verderop weer een andere wegwijzer staat opgesteld.
 • De wegwijzer gaat nooit rijden zonder de sluiters (staart Road Captains) opgewacht te hebben. 

Hoe slaagt follow-up rijden?

 

Volg te allen tijde de instructies van de Road Captains.

 • 1ste rijder achter de wegzetter (kop Road Captain) stelt zich na aanwijzing veilig en duidelijk op in de rijrichting en wijst deelnemers de weg.
 • Deze wegwijzer gaat pas rijden door in te voegen voor de sluiters (staart Road Captains) en voegt nooit midden in de groep in. 
 • De wegwijzer kan dus een tijd moeten wachten, maar weet dat verderop weer een andere wegwijzer staat opgesteld.
 • De wegwijzer gaat nooit rijden zonder de sluiters (staart Road Captains) opgewacht te hebben. 

Positie bij rechts afslaan

 • Voorkeur vóór de bocht vanwege zichtbaarheid.
 • Voorbij de bocht, letten op zichtbaarheid voor de aankomende motoren.
 • De veiligste plek heeft altijd de voorkeur.
 • Niet in de bocht gaan staan, dit belemmert de anderen.

Positie bij links afslaan

 • Voorkeur vóór in de bocht te staan, let wel op zichtbaarheid voor aankomende motoren.
 • De veiligste plek heeft altijd de voorkeur.
 • Denk ook aan de mogelijkheid om rechts te gaan staan met richtingaanwijzer naar links uit. 

Rotonde

Positie bij rechts afslaan:
Zelfde als bij een kruispunt.

Positie bij links afslaan:
Keuze uit 3 mogelijkheden:
A: Voor rotonde;
B: Bij ingeslagen weg;
A+B: Een combinatie van beide

A: Voor de rotonde is al duidelijk dat 3de afslag (3/4) gevolgd wordt (bij overzichtelijke rotonde).

B: Pas op rotonde, bij de afslag, wordt duidelijk wat er moet gebeuren (Let op! Zeker bij verhoogd middenstuk niet doen).

A+B: Kies voor een combinatie van A en B bij een onoverzichtelijke rotonde (met verhoogd middenstuk) of bij een rotonde met meerdere afslagen.

Onduidelijke en onoverzichtelijke situaties

 

Wanneer rechtdoor niet duidelijk is:
Een wegwijzer plaatsen!

Beter te veel wegwijzers geplaatst dan te weinig.

Bij wijziging van de rijrichting, maar geen (veilige) plek om een wegwijzer te plaatsen:
Stop dan wat verder door de bocht en loop terug naar de afslag om de rijrichting aan te geven. 
De sluiters stoppen en wachten tot de wegwijzer weer rijdt. 

Als wegzetter bij een overzichtelijke situatie de sluiters kan zien zal hij niemand plaatsen. Het is dan voor iedereen duidelijk wat de rijrichting is. 

Onduidelijke en onoverzichtelijke situaties

 

Wanneer rechtdoor niet duidelijk is:
Een wegwijzer plaatsen!

Beter te veel wegwijzers geplaatst dan te weinig.

Bij wijziging van de rijrichting, maar geen (veilige) plek om een wegwijzer te plaatsen:
Stop dan wat verder door de bocht en loop terug naar de afslag om de rijrichting aan te geven. 
De sluiters stoppen en wachten tot de wegwijzer weer rijdt. 

Als wegzetter bij een overzichtelijke situatie de sluiters kan zien zal hij niemand plaatsen. Het is dan voor iedereen duidelijk wat de rijrichting is. 

Wat zijn de taken van sluiters?

 • Duidelijk zichtbaar de laatste rijder zijn door het dragen van een oranje of gele hesje.
 • Handelen bij pech/ongeval en EHBO verlenen
 • Hulpverlening inschakelen (dus altijd mobiel bij zich hebben met nodige telefoon nummers)
 • Kortom: doen wat nodig is op dat moment.

1 sluiter blijft de groep volgen mits de situatie vereist dat beide sluiters hulp bieden. Sluiter zal wegzetter bellen en voicemail inspreken.

Een sluiter rijdt nooit een wegwijzer voorbij. Altijd wachten tot hij/zij terug invoegt. 

De rit wordt stilgelegd wanneer zich achter de voorrijder/wegzetter onvoldoende rijders (3-tal) bevinden. Er wordt telefonisch contact gezocht met de sluiters, overlegd en beslist over het vervolg van de rit. Eventueel zal een sluiter naar voren rijden (zonder hesje) voor verder overleg. 

Snelwegen

 

Iedereen:

 • Andere weggebruikers altijd de ruimte geven om in/uit te voegen (dus niet tegen wil en dank opgesloten willen blijven rijden). Eventueel naar linkerbaan gaan bij rechts invoegende auto’s.
 • Verlaat nooit de groep, rijd altijd door tot de volgende weggezette persoon zodat iedereen de route kan afrijden!

Voorrijder:

 • Voordat er in/uitgevoegd gaat worden, wordt snelheid verminderd om de groep meer aangesloten te krijgen.

Wegzetter:

 • Iemand plaatsen op de vluchtstrook als de sluiter niet in zicht is.
 • Tijdens briefing melden dat er snelweg gereden wordt.
 • Relevante afslagnummers worden gemeld (neem dit mee in de voorbereiding).
 • Als groep opgesloten rijden is leuk, maar 2 seconden afstand met voorligger is verplicht!

Snelwegen

 

Iedereen:

 • Andere weggebruikers altijd de ruimte geven om in/uit te voegen (dus niet tegen wil en dank opgesloten willen blijven rijden). Eventueel naar linkerbaan gaan bij rechts invoegende auto’s.
 • Verlaat nooit de groep, rijd altijd door tot de volgende weggezette persoon zodat iedereen de route kan afrijden!

Voorrijder:

 • Voordat er in/uitgevoegd gaat worden, wordt snelheid verminderd om de groep meer aangesloten te krijgen.

Wegzetter:

 • Iemand plaatsen op de vluchtstrook als de sluiter niet in zicht is.
 • Tijdens briefing melden dat er snelweg gereden wordt.
 • Relevante afslagnummers worden gemeld (neem dit mee in de voorbereiding).
 • Als groep opgesloten rijden is leuk, maar 2 seconden afstand met voorligger is verplicht!

Klik op onderstaande video