Van harte welkom bij HOG – Corridor Chapter Netherlands

Een korte kennismaking

De HOG (Harley Owners Group) is een wereldwijde organisatie voor Harley eigenaren en stelt zich als doel het motorgebruik te bevorderen en de contacten tussen de fabriek, de dealer en de rijder te onderhouden en te verbeteren. Het Corridor Chapter is een regionale afdeling van de HOG en tracht in de regio van de dealer aan deze doelstelling invulling te geven. Verdere uitgangspunten van de HOG zijn vastgesteld in het Chapter Handboek. Central Harley Davidson en de HOG Benelux treden op als sponsor van het Corridor Chapter.

Doel van het Corridor Chapter:

Uitgaande van de doelstelling van de HOG stelt het Corridor Chapter zich als doel:
Het organiseren en bevorderen van verantwoorde activiteiten voor Harley-Davidsonrijders/leden van de HOG, het aanmoedigen van deelname aan activiteiten van de HOG en het bevorderen van de band tussen haar leden. De vereniging tracht het doel ondermeer te bereiken door:
– het organiseren van chapteractiviteiten
– het handhaven van de familie georiënteerde filosofie
Bovengenoemde doelstelling is vastgelegd in de oprichtingsakte van de vereniging.

Evenementverklaring voor Chapter-websites

Chapter-activiteiten worden hoofdzakelijk ten voordele van Chapter-leden georganiseerd. Er zijn drie categorieën activiteiten en alle activiteiten worden als volgt geïdentificeerd:

Besloten evenementen zijn Chapter-evenementen die openstaan voor Chapter-leden en één gast per lid.

Ledenevenementen zijn evenementen die alleen openstaan voor H.O.G. leden.

Open evenementen zijn Chapter-evenementen die openstaan voor Chapter-leden, internationale H.O.G.-leden en andere gasten naar wens.

Als je interesse hebt in een lidmaatschap van een H.O.G.® Chapter, dan kun je contact opnemen met membershipofficer@corridorchapter.nl

Rechtsvorm

Het Corridor Chapter is een vereniging, opgericht bij notariële acte van 26 mei 2004 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De statuten kunnen uitsluitend gewijzigd worden bij besluit van de algemene ledenvergadering.

Bestuur & officers

Naast haar bestuurlijke taken verzorgt het bestuur o.a. het jaarverslag, de jaarrekening en de ledenadministratie.

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie houdt zich bezig met het organiseren van activiteiten rond het motorrijden. Ideeën van de leden zijn van harte welkom. Heb je interesse om aan de Act. Comm. deel te nemen, stuur dan een email aan activityofficer@corridorchapter.nl

Road-Captains

De Road-Captains begeleiden de ride-outs. Zij leiden de rit in goede banen en zorgen voor onze veiligheid. Aanwijzingen van de Road-Captains dienen daarom te allen tijde te worden opgevolgd.


Road-Rules

De gedragsregels voor het rijden in formatie zijn vastgelegd in de road-rules. Deze gedragsregels dienen strikt te worden gevolgd. Deelnemers aan ritten blijven zelf verantwoordelijk en men dient zicht te allen tijde aan de verkeersregels te houden.

Verantwoordelijkheid / aansprakelijkheid

Deelname aan chapteractiviteiten gebeurt op eigen risico. De organisatie en het bestuur kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor geleden schade.

Leden

Leden van het Corridor Chapter zijn zij die hun contributie hebben voldaan.
Voor inschrijving van nieuwe leden zijn inschrijvingsformulieren beschikbaar. Zie onder Lid worden. De doorlooptijd van een inschrijving is ca. 1 maand. Pas na ontvangst van de per email verstuurde bevestiging, kun je van de voordelen van het lidmaatschap genieten.

Contributie

Afhankelijk van het type lidmaatschap is een bedrag aan contributie verschuldigd. De inning van de contributie vindt plaats d.m.v. een bankoverschrijving op de rekening van het Corridor Chapter. Om administratieve redenen worden contante betalingen niet geaccepteerd.

Chaptermeetings

Periodiek worden er chaptermeetings gehouden. Dit zijn zowel ledenvergaderingen als themagerichte bijeenkomsten. De data, locatie en de tijden van de meetings zijn te vinden in de op deze site vermelde agenda. De meeting is een combinatie van een vergadering waarin chapteraangelegenheden besproken worden en waarbij gezellig samenzijn centraal staat. Een verslag wordt vastgelegd en is inzichtelijk bij de secretaris en worden beschikbaar gesteld op deze website voor de leden van het Chapter. Leden kunnen agendapunten aandragen.

Chapterhandboek

De regelgeving voor het Chapter is vastgelegd in het chapterhandboek, uitgeven door de Harley-Davidson organisatie. 

Tot slot

Deze website geeft naar de mening van het bestuur een redelijk inzicht in de chapteractiviteiten. Wij gaan ervan uit dat het je belangstelling heeft gewekt om nader kennis te maken met ons Chapter. Mochten er nog vragen zijn, informeer gerust bij een van onze bestuursleden of kom voor een gezellig bakkie koffie naar een van onze bijkletsavonden.

Ride free and ride safe!

Namens het Corridor Chapter bestuur.