Charity 2023

Het goede doel voor 2024: stichting Quiet

 

Het Corridor Chapter steunt al sinds lange tijd diverse goede doelen. In den beginne in samenwerking met de H.O.G, waarna we zelf onze eigen goede doelen (meestal regionaal) mochten selecteren. We hebben zelfs een Charity Officer als vrijwilliger in ons team, die de goede doelen uitzoekt en contacten met hen onderhoudt.

Ieder jaren proberen we zoveel mogelijk giften op te halen omwille het goede doel financieel te steunen zonder winstoogmerk uiteraard. Tijdens ride-outs en events en ook in de Central Harley-Davidson shop kan men een gift doen of een gedeelte van de opbrengst bij activiteiten gaat naar het goede doel.

In 2024 steunt het Corridor Chapter Stichting Quiet Den Bosch. Deze stichting bied gezinnen en mensen in armoede ondersteuning. Niet in de vorm van geld, maar in mooie ervaringen en momenten of iets extra’s.

‘Quiet Den Bosch verbind members, sponsoren en supporters in de regio. Samen armoede verzachten door elkaar te versterken. Wij geloven dat een samenleving steviger, gezonder en rijker wordt als we zorgen dat iedereen meetelt, ertoe doet. Dat geeft eigenwaarde en daardoor kracht om te leven in plaats van te overleven.

Wij werven lokale sponsors om onze members om beurten iets aan te bieden wat zij normaal gesproken niet kunnen betalen: van een tweedehands fiets tot een etentje, van een knipbeurt tot kaartjes voor een voorstelling of voetbalwedstrijd. Daarnaast geven we mensen de kans om hun talenten te (her)ontdekken en in te zetten, bijvoorbeeld als vrijwilliger: goed voor hun zelfvertrouwen én voor de mensen die ze daarmee helpen.’

Charity geschiedenis

Van 2020 tot 2022 is WensAmbulance Brabant ons goede doel, die zich inzet om terminaal zieke mensen nog één keer naar hun favoriete plek te brengen. Meer info zie www.wensambulancebrabant.nl.

Van 2018 tot 2020 hebben wij Hulphond Nederland gesteund;  zij helpen mensen met een fysieke of geestelijke zorgvraag door de inzet van een hulphond en dier ondersteunende therapie. Meer info zie www.hulphond.nl.

Daarvoor hebben wij ook meerder andere goede doelen gesteund zoals o.a. Pink Ribbon, Make-A-Wish, de Jostiband en Villa Pardoes.

Al met al zijn wij super enthousiast dat wij als motorclub een steentje kunnen bijdragen aan nuttige goede doelen en we danken dan ook iedereen die ons hierin willen helpen en steunen.