Charity 2022

Het goede doel voor 2022: WensAmbulance Brabant

 

Ieder mens heeft een laatste wens…….
Nog één keer het ouderlijk huis zien. Naar een dierbaar familielid die jarig is. Of nog één keer die club bezoeken waar u altijd zo graag kwam. Het lijken wensen die heel eenvoudig te vervullen zijn, maar voor mensen die niet zo lang meer te leven hebben, is dat echt niet altijd vanzelfsprekend. Omdat ze bijvoorbeeld aan het bed gekluisterd zijn en zittend vervoer niet meer mogelijk is.
Gelukkig is er dan WensAmbulance Brabant die met een vijftal ambulances en ruim 150 professionele vrijwilligers honderden wensen per jaar in vervulling kunnen laten gaan. Met de ambulances die uitgerust zijn met comfortabele brancards brengen zij terminaal zieken nog één keer naar hun favoriete plaats.

Na een succesvolle opbrengst in 2020 en 2021 hebben we besloten om in 2022 nog een laatste jaar geld in te zamelen voor Wensambulance Brabant. Het Corridor Chapter is blij dat we een steentje kunnen bijdragen. De opbrengsten voor dit goede doel worden gegenereerd door jullie donaties in de collectebus, speciale charity ritten, hamburger middagen en van opbrengsten tijdens andere activiteiten. 

Mocht je zelf een donatie willen doen? Maak rechtstreeks een bedrag over op rekeningnummer IBAN NL90RABO0106057944 t.n.v. stichting WensAmbulance Brabant o.v.v. naam, adres of email-adres. Zet bij je naam ook eventueel de vermelding ‘Corridor Chapter’ erbij, dan weten we namelijk hoeveel onze club doneert. Je kunt ook doneren op rekeningnummer IBAN NL76INGB0005115208 t.n.v. Corridor Chapter o.v.v. WensAmbulance Brabant. 

Alle donaties zijn van harte welkom. Onze dank hiervoor! 

Charity geschiedenis

Het Corridor Chapter steunt al sinds lange tijd diverse goede doelen. In den beginne in samenwerking met de H.O.G, waarna we zelf onze eigen goede doelen (meestal regionaal) mochten selecteren. We hebben zelfs een Charity Officer als vrijwilliger in ons team, die de goede doelen uitzoekt en contacten met hen onderhoudt.

Ieder jaren proberen we zoveel mogelijk giften op te halen omwille het goede doel financieel te steunen zonder winstoogmerk uiteraard. Tijdens ride-outs en events en ook in de Central Harley-Davidson shop kan men een gift doen of een gedeelte van de opbrengst bij activiteiten gaat naar het goede doel.

Sinds 2020 is WensAmbulance Brabant ons goede doel, die zich inzet om terminaal zieke mensen nog één keer naar hun favoriete plek te brengen. Meer info zie www.wensambulancebrabant.nl.

Van 2018 tot 2020 hebben wij Hulphond Nederland gesteund;  zij helpen mensen met een fysieke of geestelijke zorgvraag door de inzet van een hulphond en dier ondersteunende therapie. Meer info zie www.hulphond.nl.

Daarvoor hebben wij ook meerder andere goede doelen gesteund zoals o.a. Pink Ribbon, Make-A-Wish en Villa Pardoes.  

Al met al zijn wij super enthousiast dat wij als motorclub een steentje kunnen bijdragen aan nuttige goede doelen en we danken dan ook iedereen die ons hierin willen helpen en steunen.

Share This